Dinny_Sachs

Dinny_Sachs

蓝蓝天空,太阳公公…

Dinny_Sachs的私募基金
总收益 -22.990000000000002%
 • 无管理费
 • 定理一号
  主理人:Dinny_Sachs
  Dinny_Sachs回复的提问

  问个小问题哈,以你的经验来说,逆向越跌越买或者买高卖的更高是%普通人%都可采用的策略还是这两者之一对普通人是种陷阱更像一个陷阱?查看全文

  他的全部讨论

  补仓策略与反补仓策略。查看全文

  昨天和一群投资市场的大咖聊天。 值得注意的是,没有人看好创业板。 更值得注意的是,连我这个成长股忠实粉丝都不看好创业板。 这是一个值得重新思考的问题。查看全文

  市场一跌,大家又开始吵吵着要移民啦。 消费必然又下来一些不? 这对国家经济是好是坏? 股市怎么可能变成一个完全没有杠杆的地方呢? 主要还是看领导们如何想。查看全文

  接近十元一个了?查看全文

  选股的作用?在心理作用的情况下,可能泡沫阶段享受不到,非理性下跌阶段跑不掉。查看全文

  [很赞]//@曹大勇:回复@曹大勇:如图1972-2012排第一的共同基金红杉,年化收益率14.2%,巴菲特同学比尔鲁安的。富达麦哲伦很大程度靠彼得林奇那一段近30%的辉煌。另,约翰内夫靠24年14%的业绩就被尊为大师。 查看图片查看全文

  请问有贸易战谈判的相关资讯出来吗查看全文

  学习的内涵

  小时候问长辈,为什么有的人过得苦?长辈回答:"因为他小时候不好好学习。" 长期在体制内经历学习之后,我居然开始思考一个问题,"为什么学习不好就要过得不好?" 感觉以下说法可以行得通: 小学是一个考核个人自我约束能力的阶段。如果一个人,没有办法靠自身规避掉逃学、欠...查看全文

  @剑胆琴心123 大神,求问ST的股票卖出有没有限制(不考虑流动性,只考虑交易规则)?我一个朋友有几百万股的某ST股票,担心需要很多天才能出得完。因为买入的话,每天最多只能买入50万股,请问,卖出的话,有限制吗?查看全文

  某些勤奋有用,他改变认知。盯盘那种勤奋没有用。查看全文

  回复@手贱炒股毁一生: 垃圾股跌到0.//@手贱炒股毁一生:回复@Dinny_Sachs:把梦做好!查看全文

  下一波牛市 指数直接上10000点。。。查看全文

  据我所知… 名校出来的至少不会因为吃饭而苦恼… 中国很多人都在为明天有没有饭而苦恼的查看全文

  在重大利空之后买入?你有没有想过之后还有更大的利空。查看全文

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470