Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

他的全部讨论

爆料的好。爆仓多难听。//@刘志超:欢迎,来到i美股。爆料或爆仓位,选一个查看全文

看你对公司了解多少了,/这句说的好!不了解如何定价。不会定价跌的时候如何把持住。大涨的时候如何不跑?//@Jianwei:确实volatility太大,看你对公司了解多少了,daytrade肯定不行,呵呵//@刘志超:昨天跌10来个点,今天涨10来个,一般人心脏受不了~查看全文

任还在神坛上。不过他确实牛B查看全文

1688数据多了去了。必须土改//@梁剑:香港的1688也准备土改吧,掌握了那么多商家的数据,危害国家安全了。 //@潜水员:如果支付宝是国家安全。那么淘宝更是国家安全哈。瞎鸡巴扯查看全文

回复@tytom:目前状态是没付钱。查看全文

如果支付宝是国家安全。那么淘宝更是国家安全哈。瞎鸡巴扯查看全文

我们这儿都说了几个月了哈哈土改都出来了。可见明白人不多。//@刘志超:谢文:呵呵,兴东把事情说透了,就是这么回事。//@薛蛮子:方兴东给了个新视角查看全文

回复 @海不归BaB:美国需要加大财政支出/这不对吧。美国需要削减赤字。双赤字难搞。是到解决的时候鸟起码有路线图。查看全文

根據新聞稿,蘋果將向諾基亞支付一次性的費用,未來則將依據授權協議持續向諾基亞支付權利金。諾基亞並未透露上述合約的詳細條款。諾基亞預期,上述協議將對該公司的2011年第2季財報產生正面效益。查看全文

回复 @周克成:我们就按5.5%算上半年我感觉10%左右。感觉准确与否另说查看全文

5.5%通胀3%年利率。这是想干嘛? 这是负利率。通货膨胀税查看全文

一是曲解二是接口三是胡说。查看全文

回复 @pengh77:那还不简单。国企可以廉价实用资金。地方融资平台。。。其实这就是通货膨胀税。不提利息提存准。坏透鸟。查看全文

这不确定。我理解icloud是基于itune帐号的。越狱机没几个有帐号的。//@Jianwei:越狱应该能够用icloud的,只是绕开了app的安全机制,所以大部分应用不需要付费查看全文

而且icloud的话不越狱更有价值。我个人看法。//@潜水员:绝对等3.我是在考虑3都这样了还有4吗?4有必要吗?哈哈//@Jianwei:现在在考虑的是等3还是买2……可惜2还没有越狱……查看全文

绝对等3.我是在考虑3都这样了还有4吗?4有必要吗?哈哈//@Jianwei:现在在考虑的是等3还是买2……可惜2还没有越狱……查看全文

回复 @周克成:关键是说没水灾我也不退。你看着办吧。我要考虑细软的安全性。万一细软灭失我的责任重大。查看全文

胡舒立怎么回应呀。大专辩论会水平查看全文

是主人出去旅游管家看到可能有水灾。然后把主人家细软席卷而走。还说水灾退了我也不愿意还。//@玩石:听上去像一个人授权别人帮他投资,然后被授权的第一件事情把资产转移到自己名下了//@玩石:授权管理层获取支付牌照//这跟授权终止协议控制是一个意思吗?查看全文

盘后发表的。另外香港应声1%今天A股涨主要是5.5%的原因普遍看法。//@pengh77:从A股的表现来看,我看应该乐观才是。查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672